• София: Плюс/ Минус

    5 октомври 2011

    текст Никола Шахпазов снимки Илиан Ружин

    Негативизмът вече ни е присъщ и (твърде) често го прилагаме и към всичко, свързано с нашия град. Ако се замислим обаче, срещу всеки голям минус на София можем да поставим по един плюс. Ето така.
  • .
  • 12