Kashtanka

Kashtanka
Theatre play, For children
after Anton Chekhov
Director: Andrey Efimov
Cast: Tatyana Sisoyeva, Varvara Shmelyova, Kseniya Leskova, Evgeniy Ishanov, Yuriy Parkhomenko, Andrey Efimov

Programme

 

Top Comments (0)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.