Programme

  · Varna
  Stupid enthusiasts

  Stupid enthusiasts
  Theatre play
  by Tedy Moskov and Simon Schwarz
  Director:  Tedi Moskov
  Assistant Director: Atanas K. Atanasov
  Costumes: Boryana Semerdzhieva
  Music: Antoni Donchev
  C: Hristo Gyrbov, Robert Yanakiev, Simeon Gylybov, Vasil Gryncharov, Dimityr Banenkin, Kiril Boyadzhiev, Margarita Hlebarova, Miroslava Vyrbanova, Stefaniya Kocheva, Dobrina Getsova, Yordanka Stefanova


   

  Top Comments (0)

  In order to post comments, please register and log in using your username and password.