Arena Mladost


Address: Sofia, Mladost 4, Business Park (next to Technopolis)
Working time: 11:00-23:00
Phone: 02 817 97 00
Ticket price:
Screenings Monday – Wednesday: adults – 8BGN / children under 18, pensioners and disabled people – 6BGN
Screenings Thursday: 6BGN
Screenings on Friday – Sunday and holidays: adults – 9BGN / children under 18, pensioners and disabled persons – 7BGN
Pre-premier screenings: 14, 15 BGN
3D Digital cinema: 11BGN / 9BGN – lower price for children under 18, pensioners and disabled people
3D Digital cinema Tuesday: 8BGN
IMAX screenings: 11/9BGN
IMAX 3D screenings13/11BGN
3D Real and IMAX glasses: 2BGN


 
Programme
 • A Dog's Purpose

  1 March (Wednesday), 14:00, 16:30, 18:30

  2 March (Thursday), 14:00, 16:30, 18:30

  3 March (Friday), 16:15, 18:30, 21:30

  4 March (Saturday), 16:15, 18:30, 21:30

  5 March (Sunday), 16:15, 18:30, 21:30

  6 March (Monday), 16:15, 18:30, 21:30

  7 March (Tuesday), 16:15, 18:30, 21:30

  8 March (Wednesday), 16:15, 18:30, 21:30

  9 March (Thursday), 16:15, 18:30, 21:30

 • A Monster Calls

  1 March (Wednesday), 16:45, 21:45

  2 March (Thursday), 16:45, 21:45

 • Fifty Shades Darker

  1 March (Wednesday), 12:30, 13:15, 15:50, 17:30, 18:20, 20:50, 22:30

  2 March (Thursday), 12:30, 13:15, 15:50, 17:30, 18:20, 20:50, 22:30

  3 March (Friday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

  4 March (Saturday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

  5 March (Sunday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

  6 March (Monday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

  7 March (Tuesday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

  8 March (Wednesday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

  9 March (Thursday), 14:50, 17:20, 19:50, 21:00, 22:30

 • Fist Fight

  1 March (Wednesday), 15:45, 18:00, 20:10, 22:15

  2 March (Thursday), 15:45, 18:00, 20:10, 22:15

  3 March (Friday), 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

  4 March (Saturday), 13:45, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

  5 March (Sunday), 13:45, 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

  6 March (Monday), 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

  7 March (Tuesday), 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

  8 March (Wednesday), 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

  9 March (Thursday), 15:45, 17:50, 20:00, 22:15

 • Premiere
  Guardians

  1 March (Wednesday), 15:30, 17:45, 19:45, 22:00

  2 March (Thursday), 15:30, 17:45, 19:45, 22:00

  3 March (Friday), 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

  4 March (Saturday), 13:30, 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

  5 March (Sunday), 13:30, 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

  6 March (Monday), 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

  7 March (Tuesday), 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

  8 March (Wednesday), 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

  9 March (Thursday), 15:30, 17:40, 19:45, 21:50

 • Exclusive
  Il trovatore

  1 March (Wednesday), 19:00

  5 March (Sunday), 16:00

 • Premiere
  John Wick: Chapter Two

  1 March (Wednesday), 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15

  2 March (Thursday), 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:15

  3 March (Friday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

  4 March (Saturday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

  5 March (Sunday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

  6 March (Monday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

  7 March (Tuesday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

  8 March (Wednesday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

  9 March (Thursday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:10

 • Lion

  1 March (Wednesday), 14:15, 19:20

  2 March (Thursday), 14:15, 19:20

  3 March (Friday), 14:00, 19:00

  4 March (Saturday), 14:00, 19:00

  5 March (Sunday), 14:00, 19:00

  6 March (Monday), 14:00, 19:00

  7 March (Tuesday), 14:00, 19:00

  8 March (Wednesday), 14:00, 19:00

  9 March (Thursday), 14:00, 19:00

 • Live by Night

  2 March (Thursday), 21:20

  3 March (Friday), 20:30

  4 March (Saturday), 20:30

  5 March (Sunday), 20:30

  6 March (Monday), 20:30

  7 March (Tuesday), 20:30

  8 March (Wednesday), 20:30

  9 March (Thursday), 20:30

 • Premiere
  Logan: The Wolverine

  3 March (Friday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

  4 March (Saturday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

  5 March (Sunday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

  6 March (Monday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

  7 March (Tuesday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

  8 March (Wednesday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

  9 March (Thursday), 12:10, 13:10, 15:00, 16:00, 17:50, 18:50, 20:50, 21:45

 • Premiere
  Middle School: The Worst Years of My Life

  1 March (Wednesday), 12:45, 14:45, 17:00, 19:10, 21:30

  2 March (Thursday), 12:45, 14:45, 17:00, 19:10, 21:30

  3 March (Friday), 17:00, 19:10

  4 March (Saturday), 12:45, 14:45, 17:00, 19:10

  5 March (Sunday), 12:45, 14:45, 17:00, 19:10

  6 March (Monday), 17:00, 19:10

  7 March (Tuesday), 17:00, 19:10

  8 March (Wednesday), 17:00, 19:10

  9 March (Thursday), 17:00, 19:10

 • Resident Evil: The Final Chapter 3D

  1 March (Wednesday), 20:15, 22:30

  2 March (Thursday), 20:15, 22:30

  3 March (Friday), 20:00, 22:20

  4 March (Saturday), 20:00, 22:20

  5 March (Sunday), 20:00, 22:20

  6 March (Monday), 20:00, 22:20

  7 March (Tuesday), 20:00, 22:20

  8 March (Wednesday), 20:00, 22:20

  9 March (Thursday), 20:00, 22:20

 • Premiere
  Rock Dog 3D

  3 March (Friday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

  4 March (Saturday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

  5 March (Sunday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

  6 March (Monday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

  7 March (Tuesday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

  8 March (Wednesday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

  9 March (Thursday), 11:15, 13:30, 16:15, 18:30

 • Split

  1 March (Wednesday), 21:10

  2 March (Thursday), 21:10

  3 March (Friday), 21:15

  4 March (Saturday), 21:15

  5 March (Sunday), 21:15

  6 March (Monday), 21:15

  7 March (Tuesday), 21:15

  8 March (Wednesday), 21:15

  9 March (Thursday), 21:15

 • T2 Trainspotting

  1 March (Wednesday), 14:15, 16:45, 19:15, 22:00

  2 March (Thursday), 14:15, 16:45, 19:15, 22:00

  3 March (Friday), 16:45, 19:20, 22:00

  4 March (Saturday), 14:10, 16:45, 19:20, 22:00

  5 March (Sunday), 13:15, 19:40, 22:10

  6 March (Monday), 16:45, 19:20, 22:00

  7 March (Tuesday), 16:45, 19:20, 22:00

  8 March (Wednesday), 16:45, 19:20, 22:00

  9 March (Thursday), 16:45, 19:20, 22:00

 • The Great Wall 3D

  1 March (Wednesday), 12:10, 14:30, 16:00, 16:45, 18:10, 19:00, 20:30

  2 March (Thursday), 12:10, 14:30, 16:00, 16:45, 18:10, 19:00, 20:30

  3 March (Friday), 16:00, 18:15, 20:30

  4 March (Saturday), 13:45, 16:00, 18:15, 20:30

  5 March (Sunday), 13:45, 16:00, 18:15, 20:30

  6 March (Monday), 16:00, 18:15, 20:30

  7 March (Tuesday), 16:00, 18:15, 20:30

  8 March (Wednesday), 16:00, 18:15, 20:30

  9 March (Thursday), 16:00, 18:15, 20:30

 • The Lego Batman Movie

  1 March (Wednesday), 13:15, 15:30, 18:00

  2 March (Thursday), 13:15, 15:30, 18:00

  3 March (Friday), 12:45, 15:00, 16:30, 17:30

  4 March (Saturday), 11:45, 12:45, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30

  5 March (Sunday), 11:45, 12:45, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30

  6 March (Monday), 12:45, 15:00, 16:30, 17:30

  7 March (Tuesday), 12:45, 15:00, 16:30, 17:30

  8 March (Wednesday), 12:45, 15:00, 16:30, 17:30

  9 March (Thursday), 12:45, 15:00, 16:30, 17:30

 • The Snow Queen 3: Fire and Ice 3D

  1 March (Wednesday), 14:20, 16:15

  2 March (Thursday), 14:20, 16:15

  3 March (Friday), 14:20

  4 March (Saturday), 12:20, 14:20

  5 March (Sunday), 12:20, 14:20

  6 March (Monday), 14:20

  7 March (Tuesday), 14:20

  8 March (Wednesday), 14:20

  9 March (Thursday), 14:20

 • Voevoda

  1 March (Wednesday), 20:40

  2 March (Thursday), 18:45, 20:40

  3 March (Friday), 20:45

  4 March (Saturday), 20:45

  5 March (Sunday), 20:45

  6 March (Monday), 20:45

  7 March (Tuesday), 20:45

  8 March (Wednesday), 20:45

  9 March (Thursday), 20:45

 • xXx: The Return of Xander Cage 3D

  1 March (Wednesday), 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

  2 March (Thursday), 14:15, 16:30, 18:45, 21:00

  3 March (Friday), 16:30, 18:45

  4 March (Saturday), 16:30, 18:45

  5 March (Sunday), 16:30, 18:45

  6 March (Monday), 16:30, 18:45

  7 March (Tuesday), 16:30, 18:45

  8 March (Wednesday), 16:30, 18:45

  9 March (Thursday), 16:30, 18:45


 

Top Comments (3)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.
#1 11.04.2012 05:55 Vessy

cineplex

Kakvo stana s tova kino? Ne vujdam programata tuk.

#2 11.04.2012 05:48 Vessy

Hunger Games

Zashto tova zaglavie go ima samo v Mola na Stamboliiski no ne i v Arenite? Shte go puskat li?

#3 01.04.2012 21:51 lilly_dimitrova

Re: Арена Младост

Снощи бях на прожекция от 21ч - Гневът на Титаните. Зад нас имаше едни младежи, които направиха страхотен скандал от нищото, заядоха с един човек, който им направи забележка и тръгнаха да го заливат с бира, но заляха мен по погрешка ... Излишно е да казвам, че нямаше никой от киното, който да се намеси. Дали бих посетила отново това кино - надали...