Arena Mladost


Address: Sofia, Mladost 4, Business Park (next to Technopolis)
Working time: 11:00-23:00
Phone: 02 817 97 00
Tickets: kinoarena.com
Programme
 • Premiere
  After

  24 April (Wednesday), 12:50, 15:10, 17:30, 20:00, 20:50, 22:30

  25 April (Thursday), 12:50, 15:10, 17:30, 20:10, 21:00, 22:30

  26 April (Friday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

  27 April (Saturday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

  28 April (Sunday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

  29 April (Monday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

  30 April (Tuesday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

  1 May (Wednesday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

  2 May (Thursday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:20, 20:45, 22:20

 • Pre-premiere
  Avengers: Endgame 3D

  25 April (Thursday), 20:00

  26 April (Friday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

  27 April (Saturday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

  28 April (Sunday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

  29 April (Monday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

  30 April (Tuesday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

  1 May (Wednesday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

  2 May (Thursday), 11:00, 12:45, 13:40, 14:30, 16:20, 17:20, 18:10, 20:00, 21:00, 21:50

 • Avengers: Marathon

  25 April (Thursday), 16:00

 • Bad Girl

  24 April (Wednesday), 14:50, 17:00, 19:10, 21:20

  25 April (Thursday), 14:50, 17:00, 19:10, 21:20

  26 April (Friday), 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

  27 April (Saturday), 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

  28 April (Sunday), 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

  29 April (Monday), 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

  30 April (Tuesday), 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

  1 May (Wednesday), 12:15, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

  2 May (Thursday), 14:20, 16:30, 18:40, 20:50

 • Coziness

  24 April (Wednesday), 15:15, 18:15, 19:40, 21:10, 22:40

  25 April (Thursday), 15:15, 18:15, 19:40, 21:10, 22:40

  26 April (Friday), 18:00, 21:10

  27 April (Saturday), 18:00, 21:10

  28 April (Sunday), 18:00, 21:10

  29 April (Monday), 18:00, 21:10

  30 April (Tuesday), 18:00, 21:10

  1 May (Wednesday), 18:00, 21:10

  2 May (Thursday), 18:00, 21:10

 • Dumbo
  3D

  24 April (Wednesday), 16:00, 18:20

  25 April (Thursday), 15:00, 18:20

  26 April (Friday), 13:00, 15:20

  27 April (Saturday), 13:00, 15:20

  28 April (Sunday), 13:00, 15:20

  29 April (Monday), 13:00, 15:20

  30 April (Tuesday), 15:20

  1 May (Wednesday), 13:00, 15:20

  2 May (Thursday), 15:20

 • Green Book

  24 April (Wednesday), 19:50

  26 April (Friday), 21:30

  27 April (Saturday), 21:30

  28 April (Sunday), 21:30

  29 April (Monday), 21:30

  30 April (Tuesday), 21:30

  1 May (Wednesday), 21:30

  2 May (Thursday), 21:30

 • Hellboy

  24 April (Wednesday), 14:15, 16:50, 19:30, 22:00

  25 April (Thursday), 14:15, 16:50, 19:30, 22:00

  26 April (Friday), 12:10, 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

  27 April (Saturday), 12:10, 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

  28 April (Sunday), 12:10, 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

  29 April (Monday), 12:10, 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

  30 April (Tuesday), 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

  1 May (Wednesday), 12:10, 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

  2 May (Thursday), 14:40, 17:15, 19:45, 22:10

 • Little

  24 April (Wednesday), 16:10, 18:30, 20:45

  25 April (Thursday), 16:10, 18:30, 20:45

  26 April (Friday), 17:00, 19:30, 21:45

  27 April (Saturday), 17:00, 19:30, 21:45

  28 April (Sunday), 17:00, 19:30, 21:45

  29 April (Monday), 17:00, 19:30, 21:45

  30 April (Tuesday), 17:00, 19:30, 21:45

  1 May (Wednesday), 17:00, 19:30, 21:45

  2 May (Thursday), 17:00, 19:30, 21:45

 • Missing Link 3D

  24 April (Wednesday), 15:50, 17:50

  25 April (Thursday), 14:00, 16:15

  26 April (Friday), 11:50, 13:50, 16:00

  27 April (Saturday), 11:50, 13:50, 16:00

  28 April (Sunday), 11:50, 13:50, 16:00

  29 April (Monday), 11:50, 13:50, 16:00

  30 April (Tuesday), 13:50, 16:00

  1 May (Wednesday), 11:50, 13:50, 16:00

  2 May (Thursday), 13:50, 16:00

 • Pet Sematary

  24 April (Wednesday), 11:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:40, 17:40, 18:45, 19:45, 21:00, 21:50

  25 April (Thursday), 11:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:40, 17:40, 18:45, 19:45, 21:00, 21:50

  26 April (Friday), 12:50, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

  27 April (Saturday), 12:50, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

  28 April (Sunday), 12:50, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

  29 April (Monday), 12:50, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

  30 April (Tuesday), 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

  1 May (Wednesday), 12:50, 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

  2 May (Thursday), 15:00, 17:10, 19:15, 21:20

 • Shazam! 3D

  24 April (Wednesday), 15:00, 18:00, 20:40

  25 April (Thursday), 14:30, 17:20

  26 April (Friday), 11:10, 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

  27 April (Saturday), 11:10, 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

  28 April (Sunday), 11:10, 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

  29 April (Monday), 11:10, 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

  30 April (Tuesday), 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

  1 May (Wednesday), 11:10, 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

  2 May (Thursday), 13:50, 16:40, 17:50, 19:20, 20:40, 22:00

 • Premiere
  The Curse of La Llorona
  Premium: 11:45, 13:50; 16:00, 18:10, 20:15, 22:15 (without April 25)

  24 April (Wednesday), 11:45, 13:50, 16:00, 18:10, 20:15, 22:15

  25 April (Thursday), 11:45, 13:50, 16:00, 18:10, 20:15, 22:15

  26 April (Friday), 12:00, 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

  27 April (Saturday), 12:00, 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

  28 April (Sunday), 12:00, 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

  29 April (Monday), 12:00, 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

  30 April (Tuesday), 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

  1 May (Wednesday), 12:00, 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

  2 May (Thursday), 14:00, 16:10, 18:10, 20:20, 22:30

 • White Fang

  24 April (Wednesday), 15:10, 17:20

  25 April (Thursday), 14:10, 17:20

  26 April (Friday), 12:40, 14:50

  27 April (Saturday), 12:40, 14:50

  28 April (Sunday), 12:40, 14:50

  29 April (Monday), 12:40, 14:50

  30 April (Tuesday), 14:50

  1 May (Wednesday), 12:40, 14:50

  2 May (Thursday), 14:50

 • Premiere
  Wonder Park
  3D

  24 April (Wednesday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:20

  25 April (Thursday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:20

  26 April (Friday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

  27 April (Saturday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

  28 April (Sunday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

  29 April (Monday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

  30 April (Tuesday), 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

  1 May (Wednesday), 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30

  2 May (Thursday), 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30


 

Top Comments (3)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.
#1 11.04.2012 05:55 Vessy

cineplex

Kakvo stana s tova kino? Ne vujdam programata tuk.

#2 11.04.2012 05:48 Vessy

Hunger Games

Zashto tova zaglavie go ima samo v Mola na Stamboliiski no ne i v Arenite? Shte go puskat li?

#3 01.04.2012 21:51 lilly_dimitrova

Re: Арена Младост

Снощи бях на прожекция от 21ч - Гневът на Титаните. Зад нас имаше едни младежи, които направиха страхотен скандал от нищото, заядоха с един човек, който им направи забележка и тръгнаха да го заливат с бира, но заляха мен по погрешка ... Излишно е да казвам, че нямаше никой от киното, който да се намеси. Дали бих посетила отново това кино - надали...