Arena Mladost


Address: Sofia, Mladost 4, Business Park (next to Technopolis)
Working time: 10:30- 02:00
Phone: 02 817 97 00
Ticket price:
Screenings Monday – Wednesday: adults – 8BGN / children under 18, pensioners and disabled people – 6BGN
Screenings Thursday: 6BGN
Screenings on Friday – Sunday and holidays: adults – 9BGN / children under 18, pensioners and disabled persons – 7BGN
Pre-premier screenings: 14, 15 BGN
3D Digital cinema: 11BGN / 9BGN – lower price for children under 18, pensioners and disabled people
3D Digital cinema Tuesday: 8BGN
3D Real glasses: 2BGN


 
Programme
 • Dawn of the Planet of the Apes

  22 August (Friday), 12:00, 17:00, 19:40

  23 August (Saturday), 12:00, 17:00, 19:40

  24 August (Sunday), 12:00, 17:00, 19:40

  25 August (Monday), 12:00, 17:00, 19:40

  26 August (Tuesday), 12:00, 17:00, 19:40

  27 August (Wednesday), 12:00, 17:00, 19:40

  28 August (Thursday), 12:00, 17:00, 19:40

 • Edge of Tomorrow

  22 August (Friday), 21:15

  23 August (Saturday), 21:15

  24 August (Sunday), 21:15

  25 August (Monday), 21:15

  26 August (Tuesday), 21:15

  27 August (Wednesday), 21:15

  28 August (Thursday), 21:15

 • Guardians of the Galaxy

  22 August (Friday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

  23 August (Saturday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

  24 August (Sunday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

  25 August (Monday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

  26 August (Tuesday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

  27 August (Wednesday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

  28 August (Thursday), 12:10, 14:40, 17:10, 19:50, 22:30

 • Hercules: The Thracian Wars

  22 August (Friday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

  23 August (Saturday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

  24 August (Sunday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

  25 August (Monday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

  26 August (Tuesday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

  27 August (Wednesday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

  28 August (Thursday), 11:10, 13:15, 15:30, 17:50, 20:00, 22:10

 • How to Train Your Dragon 2

  22 August (Friday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

  23 August (Saturday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

  24 August (Sunday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

  25 August (Monday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

  26 August (Tuesday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

  27 August (Wednesday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

  28 August (Thursday), 12:20, 14:30, 16:40, 19:00

 • Into the Storm

  22 August (Friday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

  23 August (Saturday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

  24 August (Sunday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

  25 August (Monday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

  26 August (Tuesday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

  27 August (Wednesday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

  28 August (Thursday), 11:40, 13:45, 15:00, 15:50, 17:50, 19:45, 20:30, 21:50

 • Premiere
  Let's Be Cops

  22 August (Friday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

  23 August (Saturday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

  24 August (Sunday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

  25 August (Monday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

  26 August (Tuesday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

  27 August (Wednesday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

  28 August (Thursday), 11:30, 13:45, 16:00, 18:10, 20:20, 22:40

 • Lucy

  22 August (Friday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

  23 August (Saturday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

  24 August (Sunday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

  25 August (Monday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

  26 August (Tuesday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

  27 August (Wednesday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

  28 August (Thursday), 12:00, 13:00, 14:10, 15:10, 16:10, 17:20, 18:15, 19:30, 20:40, 21:40, 22:45

 • Planes: Fire and Rescue

  22 August (Friday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

  23 August (Saturday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

  24 August (Sunday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

  25 August (Monday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

  26 August (Tuesday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

  27 August (Wednesday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

  28 August (Thursday), 11:20, 13:20, 15:20, 17:10

 • Sex Tape

  22 August (Friday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

  23 August (Saturday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

  24 August (Sunday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

  25 August (Monday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

  26 August (Tuesday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

  27 August (Wednesday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

  28 August (Thursday), 14:45, 19:10, 21:20, 22:20

 • Pre-premiere
  Sin City: A Dame to Kill For

  22 August (Friday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

  23 August (Saturday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

  24 August (Sunday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

  25 August (Monday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

  26 August (Tuesday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

  27 August (Wednesday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

  28 August (Thursday), 13:00, 15:15, 17:30, 19:40, 21:50

 • Premiere
  Teenage Mutant Ninja Turtles

  22 August (Friday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

  23 August (Saturday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

  24 August (Sunday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

  25 August (Monday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

  26 August (Tuesday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

  27 August (Wednesday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

  28 August (Thursday), 11:20, 12:20, 13:30, 14:30, 15:40, 16:40, 17:50, 18:50, 21:00, 22:10

 • The Expendables 3

  22 August (Friday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

  23 August (Saturday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

  24 August (Sunday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

  25 August (Monday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

  26 August (Tuesday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

  27 August (Wednesday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

  28 August (Thursday), 11:30, 12:30, 14:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:30

 • Premiere
  The Hundred Foot Journey

  22 August (Friday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

  23 August (Saturday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

  24 August (Sunday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

  25 August (Monday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

  26 August (Tuesday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

  27 August (Wednesday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00

  28 August (Thursday), 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00


 

Top Comments (3)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.
#1 11.04.2012 05:55 Vessy

cineplex

Kakvo stana s tova kino? Ne vujdam programata tuk.

#2 11.04.2012 05:48 Vessy

Hunger Games

Zashto tova zaglavie go ima samo v Mola na Stamboliiski no ne i v Arenite? Shte go puskat li?

#3 01.04.2012 21:51 lilly_dimitrova

Re: Арена Младост

Снощи бях на прожекция от 21ч - Гневът на Титаните. Зад нас имаше едни младежи, които направиха страхотен скандал от нищото, заядоха с един човек, който им направи забележка и тръгнаха да го заливат с бира, но заляха мен по погрешка ... Излишно е да казвам, че нямаше никой от киното, който да се намеси. Дали бих посетила отново това кино - надали...