Arena The Mall


Address: Sofia, 115 Tzarigradsko Shose bld
Working time: 11:00-23:00
Mobile: 0898 460 557
Ticket prices:

Screenings Friday – Wednesday and holidays: adults – 9BGN / children under 18, pensioners and disabled people – 7BGN
Screenings Thursday: 6BGN
Pre-premier screenings: 14, 15 BGN
3D Digital cinema Wednesday - Monday and holidays: 12BGN / 10BGN – lower price for children under 18, pensioners and disabled people
3D Digital cinema Tuesday: 8BGN
3D Real glasses: 2BGN
Programme
 • Premiere
  A Walk Among the Tombstones

  30 October (Thursday), 12:00, 14:40, 17:15, 20:10, 22:30

  31 October (Friday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

  1 November (Saturday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

  2 November (Sunday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

  3 November (Monday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

  4 November (Tuesday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

  5 November (Wednesday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

  6 November (Thursday), 12:30, 17:15, 19:40, 22:10

 • Annabelle

  31 October (Friday), 21:00

  1 November (Saturday), 22:15

  2 November (Sunday), 22:15

  3 November (Monday), 22:15

  4 November (Tuesday), 22:15

  5 November (Wednesday), 22:15

  6 November (Thursday), 22:15

 • Automata

  30 October (Thursday), 13:10, 17:20, 21:40

 • Dracula Untold

  30 October (Thursday), 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  31 October (Friday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  1 November (Saturday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  2 November (Sunday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  3 November (Monday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  4 November (Tuesday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  5 November (Wednesday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

  6 November (Thursday), 12:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30

 • Premiere
  Fury

  30 October (Thursday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 21:45, 22:40

  31 October (Friday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

  1 November (Saturday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

  2 November (Sunday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

  3 November (Monday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

  4 November (Tuesday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

  5 November (Wednesday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

  6 November (Thursday), 11:00, 13:40, 16:20, 19:00, 19:50, 21:45, 22:30

 • Gone Girl

  30 October (Thursday), 14:00, 19:15

  31 October (Friday), 16:00, 22:00

  1 November (Saturday), 16:00, 22:00

  2 November (Sunday), 16:00, 22:00

  3 November (Monday), 16:00, 22:00

  4 November (Tuesday), 16:00, 22:00

  5 November (Wednesday), 16:00, 22:00

  6 November (Thursday), 16:00, 22:00

 • How to Train Your Dragon 2

  30 October (Thursday), 17:45

  31 October (Friday), 17:45

  1 November (Saturday), 17:45

  2 November (Sunday), 17:45

  3 November (Monday), 17:45

  4 November (Tuesday), 17:45

  5 November (Wednesday), 17:45

  6 November (Thursday), 17:45

 • Premiere
  Interstellar

  7 November (Friday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  8 November (Saturday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  9 November (Sunday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  10 November (Monday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  11 November (Tuesday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  12 November (Wednesday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

  13 November (Thursday), 11:00, 12:00, 13:00, 14:15, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 22:45

 • Premiere
  John Wick

  31 October (Friday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

  1 November (Saturday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

  2 November (Sunday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

  3 November (Monday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

  4 November (Tuesday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

  5 November (Wednesday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

  6 November (Thursday), 11:30, 13:40, 15:45, 17:50, 20:00, 22:10

 • Premiere
  Knight Rusty

  30 October (Thursday), 11:10, 13:20, 15:20, 17:10

  31 October (Friday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

  1 November (Saturday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

  2 November (Sunday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

  3 November (Monday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

  4 November (Tuesday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

  5 November (Wednesday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

  6 November (Thursday), 11:20, 13:30, 14:10, 15:30

 • Legends Of Oz: Dorothy’s Return

  30 October (Thursday), 11:40

 • Manon Lescaut

  22 November (Saturday), 18:00

 • Maya the Bee Movie

  30 October (Thursday), 12:30, 14:15, 16:00

  31 October (Friday), 12:00, 16:00

  1 November (Saturday), 12:00, 16:00

  2 November (Sunday), 12:00, 16:00

  3 November (Monday), 12:00, 16:00

  4 November (Tuesday), 12:00, 16:00

  5 November (Wednesday), 12:00, 16:00

  6 November (Thursday), 12:00, 16:00

 • Mouse Poison or How to Make a Bank

  30 October (Thursday), 11:20, 15:30, 19:45

  31 October (Friday), 15:10

  1 November (Saturday), 15:10

  2 November (Sunday), 15:10

  3 November (Monday), 15:10

  4 November (Tuesday), 15:10

  5 November (Wednesday), 15:10

  6 November (Thursday), 15:10

 • Premiere
  Nightcrawler

  31 October (Friday), 15:20, 20:20, 22:45

  1 November (Saturday), 15:20, 20:20, 22:45

  2 November (Sunday), 15:20, 20:20, 22:45

  3 November (Monday), 15:20, 20:20, 22:45

  4 November (Tuesday), 15:20, 20:20, 22:45

  5 November (Wednesday), 15:20, 20:20, 22:45

  6 November (Thursday), 15:20, 20:20, 22:45

 • Premiere
  St. Vincent

  31 October (Friday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

  1 November (Saturday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

  2 November (Sunday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

  3 November (Monday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

  4 November (Tuesday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

  5 November (Wednesday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

  6 November (Thursday), 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:10, 22:20

 • The Best of Me

  30 October (Thursday), 12:20, 18:00, 20:20, 22:45

  31 October (Friday), 12:45, 18:00

  1 November (Saturday), 12:45, 18:00

  2 November (Sunday), 12:45, 18:00

  3 November (Monday), 12:45, 18:00

  4 November (Tuesday), 12:45, 18:00

  5 November (Wednesday), 12:45, 18:00

  6 November (Thursday), 12:45, 18:00

 • The Equalizer

  30 October (Thursday), 16:10, 21:10

  1 November (Saturday), 19:30

  2 November (Sunday), 19:30

  3 November (Monday), 19:30

  4 November (Tuesday), 19:30

  5 November (Wednesday), 19:30

  6 November (Thursday), 19:30

 • The Judge

  30 October (Thursday), 15:00, 19:20, 22:10

  31 October (Friday), 13:00, 19:15

  1 November (Saturday), 13:00, 19:15

  2 November (Sunday), 13:00, 19:15

  3 November (Monday), 13:00, 19:15

  4 November (Tuesday), 13:00, 19:15

  5 November (Wednesday), 13:00, 19:15

  6 November (Thursday), 13:00, 19:15

 • The Maze Runner

  30 October (Thursday), 11:30, 13:50, 18:50

  1 November (Saturday), 17:00

  2 November (Sunday), 17:00

  3 November (Monday), 17:00

  4 November (Tuesday), 17:00

  5 November (Wednesday), 17:00

  6 November (Thursday), 17:00

 • The November Man

  30 October (Thursday), 11:45, 17:00, 22:20


 

Top Comments (2)

In order to post comments, please register and log in using your username and password.
#1 30.08.2013 13:15 BenSanderson

Re: Арена The Mall

Докато влизах в киното забелязах един мъж. Не му запомних името, но му запомних прякора - Вути. Така му викаха от персонала. Всеки път влизаше по филмите без да плаща. Това не е честно спрямо мене - аз всеки път си плащам билета. Но все пак Вути мязаше на циганин, за това му е простено. Не е важно на мене да ми е добре, а на Вути да му е зле - това е много важна поговорка.

#2 19.10.2012 13:10 Krissy

Re: Арена The Mall

Здравейте:) Бих искала да попитам дали имате някакви промоции за Хелоуин тази година?Защото разбрах,че миналата година е имало промоция-плащаш 1 филм,гледаш 2 и също така е имало страшни филми по случай Хелоуин 3D!