избрано

парти

класика

  • Самсон и Далила

    Самсон и Далила
    Операта се опира на библейския сюжет за борбата за свобода на юдеите с филистимяните и за нечовешката сила на героя Самсон, криеща се в ...
  • Виенска кръв

екстра

интервюта

advertorial