опера, балет, танц

нови постановки

  • Живота Бяс

    Живота Бяс
    Спектакълът изследва бездните на доброто и злото през различни персонажи от романите на Достоевски.
  • Жива вода

за децата