ден по ден

  • Госпожица Юлия

    Госпожица Юлия
    Физическият спектакъл на Живко Желязков (с музика от Иван Шопов) е движен от женския образ в пиесата на Стриндберг, в който вроденото и ...

advertorial