ден по ден

  • Da Vidci

    Da Vidci
    Така се подписва Иван Давидков, който от 3 години надгражда пътни знаци със стикери, за да засмее минувачите. Или да засегне без думи ...

advertorial