ден по ден

  • Вечер на вицовете

    Вечер на вицовете
    Влизат в бар осем добри разказвачи на вицове... Не започваме шега, а описваме ситуацията, в която на сцената пред вас най-смелите (или ...

advertorial