ден по ден

  • Бонд. Джеймс Бонд

    Бонд. Джеймс Бонд
    56 години след първия Бонд филм Софийска филхармония се събира с екстра състав от четирима музиканти и шестима вокалисти, които да ни ...

advertorial