За нас
Мениджър маркетинг и продажби: Евелина Бучкова
Мениджър разпространение и връзки с клиенти: Слав Велев
Регионални редактори: Даниела Колева

Варна 9000
ул. Райко Жинзифов 16, ет. 3, ап. 8
e-mail: varna@programata.bg
тел. (052) 608 278