За нас
Управител: Мая Мирева
Главен редактор: Диана Томова
Редактори: Виолета Иванова, Наталия Иванова, Габриела Мартинова, Емануела Иванова

Дизайн и предпечат: Владимир Владимиров
Мениджър продажби: Марина Хаджиева, Сеня Вълкова
Мениджър разпространение: Стоян Чанев
Административен и финансов мениджър: Таня Александрова


Адрес: София 1000, ул. Цар Иван Шишман 8, ет. 1
e-mail: office@programata.bg; sales@programata.bg
тел: (02) 816 09 10